Chuyên viên Phát triển sản phẩm (Product Development Executive) phụ trách sản phẩm chuyên tài trợ sự kiện

 • Sokoto
 • Posted on: Wed, 14 Mar 2018 08:36:16 GMT
- Đóng gói và phát triển giải pháp liên quan đến tài trợ sự kiện. - Lên kế hoạch, xây dựng các gói tài trợ phù hợp với các sự ...
Job Details
Admicro

Nhân viên Mua hàng (BP Mua ngoài)

 • Sokoto
 • Posted on: Thu, 08 Mar 2018 14:34:41 GMT
- Tìm kiếm và kết nối nhà cung cấp theo nhu cầu của công ty và khách hàng - Đánh giá và đề xuất nhà cung cấp tiềm năng - ...
Job Details
Admicro

Chuyên viên Kiểm soát chi phí xây dựng

 • Sokoto
 • Posted on: Thu, 08 Mar 2018 11:24:54 GMT
Mối quan hệ trong công việc: Bên trong Chủ tịch HĐQT, TGĐ Phó TGĐ, GĐTC, PGĐTC GĐ TT QT-KS CP Các phòng ban, các công ty con Bên ngoài Nhà ...
Job Details
Tập đoàn Đất Xanh

Giám Đốc QLKL-CP

 • Sokoto
 • Posted on: Thu, 08 Mar 2018 11:24:54 GMT
Mục đích công việc: Trả lời cho câu hỏi vì sao vị trí này tồn tại hay tồn tại để làm gì? Hỗ trợ và tham mưu cho Giám đốc ...
Job Details
Tập đoàn Đất Xanh

Trưởng Bộ phận Kiến Trúc

 • Sokoto
 • Posted on: Thu, 08 Mar 2018 11:24:54 GMT
Mục đích công việc: Trả lời cho câu hỏi vì sao vị trí này tồn tại hay tồn tại để làm gì? Tham mưu cho GĐ QLTK về giải pháp ...
Job Details
Tập đoàn Đất Xanh

Giám đốc trung tâm quản trị và kiểm soát chi phí

 • Sokoto
 • Posted on: Thu, 08 Mar 2018 11:24:54 GMT
Mục đích công việc: Thiết lập hệ thống thông tin quản lý chi phí Thiết lập các định mức chi phí cần kiểm soát, quản lý trong hoạt động đầu ...
Job Details
Tập đoàn Đất Xanh

Zonal Project Manager

 • Sokoto
 • Posted on: Tue, 13 Mar 2018 07:03:00 GMT
Malaria Consortium is one of the world’s leading non-profit organisations specialising in the comprehensive prevention, control and treatment of malaria and...
Job Details

Business Development Associate - BDA (Sokoto)

 • Sokoto
 • Posted on: Tue, 06 Mar 2018 12:28:34 GMT
PoweredUp Consulting is recruiting for an international organization that seeks to empower women. Job Details The Business Development Associate is...
Job Details
PoweredUp Consulting

Senior M&E Officer

 • Sokoto
 • Posted on: Tue, 13 Mar 2018 07:02:53 GMT
Malaria Consortium is one of the world’s leading non-profit organisations specialising in the comprehensive prevention, control and treatment of malaria and...
Job Details

Field Finance Officer

 • Sokoto
 • Posted on: Tue, 13 Mar 2018 07:02:53 GMT
Malaria Consortium is one of the world’s leading non-profit organisations specialising in the comprehensive prevention, control and treatment of malaria and...
Job Details

Marketing Manager

 • Sokoto
 • Posted on: Sun, 11 Mar 2018 06:16:20 GMT
Company Review One of the UK’s fastest-growing technology businesses, WorldRemit is disrupting the $600bn global money transfer industry. Backed by Accel...
Job Details
WorldRemit

Nhân viên Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm

 • Sokoto
 • Posted on: Wed, 28 Feb 2018 14:35:14 GMT
Nghiên cứu, khảo sát, phân tích thông tin thị trường, dự báo tình hình thị trường. Nghiên cứu, phân tích, đánh giá các sản phẩm hiện có để đề xuất ...
Job Details
Admicro

Giám đốc đầu tư khu vực

 • Sokoto
 • Posted on: Tue, 06 Mar 2018 05:25:15 GMT
Mục đích công việc: Khai thác các dự án bất động sản, tìm kiếm cơ hội đầu tư tiềm năng, thực hiện và thẩm định tính khả thi của các ...
Job Details
Tập đoàn Đất Xanh

Project Finance and Administration Assistant

 • Sokoto
 • Posted on: Mon, 26 Feb 2018 00:35:36 GMT
United Nations Development Programme (UNDP), helps developing countries attract and use aid effectively. In all our activities, we encourage the protection of...
Job Details
United Nations

Chuyên viên kế hoạch và phân tích đầu tư

 • Sokoto
 • Posted on: Wed, 21 Feb 2018 06:52:16 GMT
Mục đích công việc: Trả lời cho câu hỏi vì sao vị trí này tồn tại hay tồn tại để làm gì ? Phân tích, thẩm định các dự án ...
Job Details
Tập đoàn Đất Xanh

Chuyên viên chọn thầu cơ điện

 • Sokoto
 • Posted on: Wed, 21 Feb 2018 06:52:05 GMT
Mục đích công việc: Phân tích, thẩm định giá các gói thầu và khảo sát vật liệu thị trường xây dựng ngân hàng giá vật tư, thiết bị… Lập kế ...
Job Details
Tập đoàn Đất Xanh

Technical (ASD)

 • Sokoto
 • Posted on: Fri, 23 Feb 2018 08:34:42 GMT
- Xây dựng các Solution, Framework & Platform cho hệ thống Enterprise - Tham gia dự án làm trưởng nhóm hoặc nhà phát triển cao cấp để phát triển, xem ...
Job Details
Admicro

Business Manager

 • Sokoto
 • Posted on: Mon, 26 Feb 2018 00:35:36 GMT
Drury is a shiny example of self reliance in the field of heavy chemicals manufacture. We are recruiting to fill this position.Responsibilities- Oversee the...
Job Details
Drury Industries Limited

ArchitektIn ProjektleiterIn

 • Sokoto
 • Posted on: Fri, 09 Feb 2018 09:55:59 GMT
Gesamtdienstleister und Generalist im Hochbau 30 Jahren Erfahrung: Projekte im Bereich Architektur, Generalplanung und Bauherrenmandate In der gesamten...
Job Details
HTC - Human Top Class

HochbauzeichnerIn / HochbautechnikerIn

 • Sokoto
 • Posted on: Fri, 09 Feb 2018 09:55:53 GMT
Gesamtdienstleister und Generalist im Hochbau 30 Jahren Erfahrung: Projekte im Bereich Architektur, Generalplanung und Bauherrenmandate In der gesamten...
Job Details
HTC - Human Top Class


jobs by Indeed job search


Advertisements